No connection to server
3
120501

Torsten Palm

(Sweden, 1885-1934)

Franskt landskap

Signerad T. Palm och daterad -24. Pannå 37,5 x 46 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

10 000 - 12 000 SEK

938 - 1 130 EUR

899 - 1 080 USD

Hammer price: 
23 000 SEK
Provenance

Tidigare i Herr E. K:son Kjellbergs samlingar, Stockholm.

Exhibitions

Nationalmuseum, Stockholm, "Torsten Palms minnesutställning", 1945 kat nr 92.

Literature

Folke Holmér, "Torsten Palm", SAK, 1949, omnämnd sid 138, avbildad halvsida sid 139, upptagen i katalogdelen sid 261.

Purchasing info