30
149553
Gösta Adrian-Nilsson
(1884-1965)

Head

Executed approx. in 1932. Objets trouvés 62 x 35 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

100 000 - 125 000 SEK

10 811 - 13 514 EUR

Hammer price: 
135 000 SEK
Provenance

Previous in Wiwen Nilsson's collection, Lund.
Thereafter in the family of the present owner.

Exhibitions

Lunds Konsthall, Lund, "GAN and Wiwen Nilsson" 1977, cat no. 201.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, "GAN- Gösta Adrian-Nilsson 1884-1965", April - May 1984, cat no. 292.
Malmö Konsthall, Malmö, "GAN- Gösta Adrian-Nilsson 1884-1965", June - August, cat no 292.

Related content

Jan Torsten Ahlstrand skriver följande om GANs tidiga skulpturala produktion: ”Inspirerad av en bok om Söderhavsöarna gjorde GAN också en mask, ’en kombination av trä, vaxdukar, fjädrar, snören, glasknappar och –färg’ (dagboken 30/8 1919). […] Samtidigt som han så starkt beundrade den moderna västerländska tekniken, så kände han – likt flera andra av modernismens pionjärer – en stark dragning till ursprungliga, av den västerländska civilisationen oförstörda kulturer. […] I Berlin hade han besökt Museum für Völkerkunde och sett Herwarth Waldens samling av etnografica. I Lund drogs han till den ’primitiva’ allmogekulturens textilier på Kulturen och i Stockholm besökte han gärna Etnografiska museet och biografer med exotiska filmer. Detta intresse för s.k. primitiv konst skulle nu börja ge resultat: den i Lund förfärdigade masken pekade också den framåt – mot de skulpturer han snart skulle börja arbeta med vid sidan av måleriet”. (”GAN. Gösta Adrian-Nilsson. Modernistpionjären från Lund. 1884-1920”, 1985).

I utställningskatalogen från Mjellby konstgård/Halmstadgruppens Museum, 2002 knyter Ahlstrand, återigen, an till dessa skulpturer: ”GAN konstruerade i början av 20-talet ett flertal skulpturer av ’objets trouvés’ i en med kubismen besläktad bredd och kantighet vilka i sina proportioner leder tankarna till svart magi”.

Höstauktionens skulptur ”Huvud” var med i den stora GAN-utställningen 1984 i Liljevalchs respektive Malmö konsthall. Skulpturen är egentligen en relief, ett assemblage av olika föremål. Den knyter delvis an till andra och mer sparsmakade reliefer, som GAN utförde under sin plangeometriska period i början av 1930-talet, men den skiljer sig samtidigt starkt från dessa genom sin anknytning till konstnärens intresse för masker och ”primitiv konst”. GAN har använt sig av objets trouvés, ”funna föremål”, som han kombinerat till något helt nytt och oväntat av både kubistisk och surrealistisk karaktär. Den oväntade kombinationen tillför kompositionen en spänning och dynamik, där maskinålderns föremålsdyrkan förvandlats till något helt annat, en både ”primitiv” och modern mask som har fästats vid en bricka för att kunna hängas upp på en vägg.

Katalognumret är ett mycket spännande exempel på hur GAN i sitt konstnärskap ständigt sökte nya uttrycksformer samt kombinerade flertaliga impulser och influenser i skapandet av sin egen högst personliga modernism.

Purchasing info
Contact specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist Classic Art 19th/20th Century
+46 (0)8 614 08 05