No connection to server

Spring Modern Auction, Stockholm 560

 
923 items
102. Ivan Ivarson, "Höstblommor" (Autumn flowers).
102. Ivan Ivarson, "Höstblommor" (Autumn flowers).
Hammer price 
Unsold
Estimate
50 000 - 75 000 SEK
103. Ragnar Sandberg, "By, Slussen".
103. Ragnar Sandberg, "By, Slussen".
Hammer price 
165 000 SEK
Estimate
200 000 - 300 000 SEK
104. Ragnar Sandberg, The Shooting Range.
104. Ragnar Sandberg, The Shooting Range.
Hammer price 
Unsold
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
105. Ragnar Sandberg, "Badstrand II" (Beach II).
105. Ragnar Sandberg, "Badstrand II" (Beach II).
Hammer price 
790 000 SEK
Estimate
500 000 - 700 000 SEK
106. Carl Kylberg, Still life.
106. Carl Kylberg, Still life.
Hammer price 
Unsold
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
107. Inge Schiöler, The pine tree.
107. Inge Schiöler, The pine tree.
Hammer price 
100 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
108. Ivan Ivarson, From the river.
108. Ivan Ivarson, From the river.
Hammer price 
375 000 SEK
Estimate
400 000 - 450 000 SEK
109. Nils Wedel, "Gungstolen" (Rocking chair).
109. Nils Wedel, "Gungstolen" (Rocking chair).
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
111. Carl Kylberg, "Stad vid havet" (City by the ocean).
111. Carl Kylberg, "Stad vid havet" (City by the ocean).
Hammer price 
Unsold
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
113. Inge Schiöler, "Grunnebukten, Öddö" (Beach by the sea).
113. Inge Schiöler, "Grunnebukten, Öddö" (Beach by the sea).
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate
60 000 - 70 000 SEK
114. Inge Schiöler, "Sommarvik".
114. Inge Schiöler, "Sommarvik".
Hammer price 
Unsold
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
115. Inge Schiöler, At Kostersundet.
115. Inge Schiöler, At Kostersundet.
Hammer price 
Unsold
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
116. Karl Isakson, Still life with geranium and pitcher.
116. Karl Isakson, Still life with geranium and pitcher.
Hammer price 
Unsold
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
118. Sven Jonson, "Återkomsten" (The return).
118. Sven Jonson, "Återkomsten" (The return).
Hammer price 
43 000 SEK
Estimate
40 000 - 60 000 SEK
119. Waldemar Lorentzon, "Metamorphos II" (Metamorphosis II).
119. Waldemar Lorentzon, "Metamorphos II" (Metamorphosis II).
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
120. Sven Jonson, "Interiör" (Interior).
120. Sven Jonson, "Interiör" (Interior).
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
121. Axel Olson, "I ditt anletes svett" (Exhaustion after hard labor).
121. Axel Olson, "I ditt anletes svett" (Exhaustion after hard labor).
Hammer price 
Unsold
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
122. Gösta Adrian-Nilsson, "Jack".
122. Gösta Adrian-Nilsson, "Jack".
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
123. Gösta Adrian-Nilsson, "Roddexercis".
123. Gösta Adrian-Nilsson, "Roddexercis".
Hammer price 
6 300 000 SEK
Estimate
6 000 000 - 8 000 000 SEK
124. Gösta Adrian-Nilsson, "Spjutkastaren" (The javelin thrower).
124. Gösta Adrian-Nilsson, "Spjutkastaren" (The javelin thrower).
Hammer price 
340 000 SEK
Estimate
400 000 - 600 000 SEK
125. Gösta Adrian-Nilsson, "Lucia med mask" (Lucia with mask).
125. Gösta Adrian-Nilsson, "Lucia med mask" (Lucia with mask).
Hammer price 
35 000 SEK
Estimate
30 000 - 35 000 SEK
126. Gösta Adrian-Nilsson, "Ynglingen och döden" (Young man with death).
126. Gösta Adrian-Nilsson, "Ynglingen och döden" (Young man with death).
Hammer price 
38 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
128. Stellan Mörner, Interior with selfportrait from Esplunda.
128. Stellan Mörner, Interior with selfportrait from Esplunda.
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
70 000 - 80 000 SEK
129. Stellan Mörner, Composition.
129. Stellan Mörner, Composition.
Hammer price 
72 000 SEK
Estimate
70 000 - 80 000 SEK
130. Gösta Adrian-Nilsson, "Tjur och Matador III" (Bull and Matador III).
130. Gösta Adrian-Nilsson, "Tjur och Matador III" (Bull and Matador III).
Hammer price 
275 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
131. Erik Olson, "Konstnären och hans genius" (The artist and his genius".
131. Erik Olson, "Konstnären och hans genius" (The artist and his genius".
Hammer price 
380 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
132. Ewald Dahlskog, "Snäckan" (The Seashell).
132. Ewald Dahlskog, "Snäckan" (The Seashell).
Hammer price 
Unsold
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
134. Sigrid Hjertén, Summer landscape from southern France.
134. Sigrid Hjertén, Summer landscape from southern France.
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
135. Axel Olson, Fishing boat on the shore.
135. Axel Olson, Fishing boat on the shore.
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate
20 000 - 22 000 SEK
136. John Jon-And, "Stilleben II" (Still life II).
136. John Jon-And, "Stilleben II" (Still life II).
Hammer price 
Unsold
Estimate
120 000 - 140 000 SEK
137. Isaac Grünewald, Still life with fruit.
137. Isaac Grünewald, Still life with fruit.
Hammer price 
110 000 SEK
Estimate
130 000 - 150 000 SEK
138. Sven Ljungberg, Motif from school yard.
138. Sven Ljungberg, Motif from school yard.
Hammer price 
44 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
139. Gunnar Svenson, Reimersholme, Stockholm.
139. Gunnar Svenson, Reimersholme, Stockholm.
Hammer price 
Unsold
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
140. Hilding Linnqvist, "Vaser och krus" (Vases and jars).
140. Hilding Linnqvist, "Vaser och krus" (Vases and jars).
Hammer price 
Unsold
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
142. Einar Jolin, "Stockholmsvinter" (Stockholm in winter).
142. Einar Jolin, "Stockholmsvinter" (Stockholm in winter).
Hammer price 
170 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
143. Sigrid Hjertén, View over Stadsgården and Gamla Stan.
143. Sigrid Hjertén, View over Stadsgården and Gamla Stan.
Hammer price 
1 000 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 200 000 SEK
144. Leander Engström, Still life in blue vase.
144. Leander Engström, Still life in blue vase.
Hammer price 
250 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
145. Isaac Grünewald, "Parisateljén" (Studio in Paris).
145. Isaac Grünewald, "Parisateljén" (Studio in Paris).
Hammer price 
Unsold
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
146. Otto G Carlsund, "Komposition med musikinstrument" (Composition with music instruments).
146. Otto G Carlsund, "Komposition med musikinstrument" (Composition with music instruments).
Hammer price 
2 800 000 SEK
Estimate
2 000 000 - 2 500 000 SEK
149. Agnes Cleve, "Reminiscens" (Reminiscence).
149. Agnes Cleve, "Reminiscens" (Reminiscence).
Hammer price 
Unsold
Estimate
50 000 - 70 000 SEK
150. Sigrid Hjertén, "Kalkklippan, St Aubin" (Lime rock, St Aubin, France).
150. Sigrid Hjertén, "Kalkklippan, St Aubin" (Lime rock, St Aubin, France).
Hammer price 
1 100 000 SEK
Estimate
1 200 000 - 1 400 000 SEK
151. Leander Engström, Fjord landscape with sailing boats.
151. Leander Engström, Fjord landscape with sailing boats.
Hammer price 
55 000 SEK
Estimate
70 000 - 80 000 SEK
152. Hilding Linnqvist, View over St Göran's Chapel, Stockholm.
152. Hilding Linnqvist, View over St Göran's Chapel, Stockholm.
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate
50 000 - 70 000 SEK
153. Olle Olsson-Hagalund, The blue bus, Hagalund.
153. Olle Olsson-Hagalund, The blue bus, Hagalund.
Hammer price 
150 000 SEK
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
154. Olle Olsson-Hagalund, "Flicka i ridkläder" (Girl in riding clothes).
154. Olle Olsson-Hagalund, "Flicka i ridkläder" (Girl in riding clothes).
Hammer price 
740 000 SEK
Estimate
400 000 - 500 000 SEK
155. Endre Nemes, "Skymningsynen" (Twilight).
155. Endre Nemes, "Skymningsynen" (Twilight).
Hammer price 
88 000 SEK
Estimate
50 000 - 70 000 SEK
156. Siri Derkert, Child.
156. Siri Derkert, Child.
Hammer price 
10 000 SEK
Estimate
12 000 - 15 000 SEK
157. Endre Nemes, "Gunghästen" (Hobbyhorse).
157. Endre Nemes, "Gunghästen" (Hobbyhorse).
Hammer price 
12 500 SEK
Estimate
15 000 - 20 000 SEK
158. Endre Nemes, "Musiklektionen II" (The music lesson II).
158. Endre Nemes, "Musiklektionen II" (The music lesson II).
Hammer price 
250 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
159. Endre Nemes, Still life.
159. Endre Nemes, Still life.
Hammer price 
16 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
160. Evert Lundquist, "Stilleben II" (Still life II).
160. Evert Lundquist, "Stilleben II" (Still life II).
Hammer price 
165 000 SEK
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
161. Evert Lundquist, "Krukan" (The pot).
161. Evert Lundquist, "Krukan" (The pot).
Hammer price 
Unsold
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
162. Philip von Schantz, Still life with potatoes.
162. Philip von Schantz, Still life with potatoes.
Hammer price 
12 000 SEK
Estimate
5 000 - 7 000 SEK
163. Philip von Schantz, Grapes.
163. Philip von Schantz, Grapes.
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate
20 000 - 30 000 SEK
164. Axel Kargel, "Åkertegar" (Fields).
164. Axel Kargel, "Åkertegar" (Fields).
Hammer price 
31 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
165. Axel Kargel, "Båtar på stranden" (Boats at beach, Grönvik, Djupvik, Öland).
165. Axel Kargel, "Båtar på stranden" (Boats at beach, Grönvik, Djupvik, Öland).
Hammer price 
32 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
166. Lennart Olausson, Man on a bench.
166. Lennart Olausson, Man on a bench.
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
167. Philip von Schantz, "Vattenmeloner" (Water melons).
167. Philip von Schantz, "Vattenmeloner" (Water melons).
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
169. Philip von Schantz, "Vid Väddö kanal" (By Väddä canal).
169. Philip von Schantz, "Vid Väddö kanal" (By Väddä canal).
Hammer price 
Unsold
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
170. Karl Axel Pehrson, "Kall och marig" (Cold and awkward).
170. Karl Axel Pehrson, "Kall och marig" (Cold and awkward).
Hammer price 
Unsold
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
171. Pierre Olofsson, "Drill".
171. Pierre Olofsson, "Drill".
Hammer price 
16 000 SEK
Estimate
15 000 - 20 000 SEK
172. Pierre Olofsson, "Dansen" (The Dance).
172. Pierre Olofsson, "Dansen" (The Dance).
Hammer price 
66 000 SEK
Estimate
60 000 - 70 000 SEK
173. Olle Bonniér, "Ljusrymd" (Light).
173. Olle Bonniér, "Ljusrymd" (Light).
Hammer price 
7 000 SEK
Estimate
8 000 - 10 000 SEK
174. Olle Bonniér, Untitled.
174. Olle Bonniér, Untitled.
Hammer price 
Unsold
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
175. Lennart Rodhe, "Gatuscen" (Street life).
175. Lennart Rodhe, "Gatuscen" (Street life).
Hammer price 
Unsold
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
176. Lennart Rodhe, Untitled.
176. Lennart Rodhe, Untitled.
Hammer price 
15 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
177. Staffan Hallström, "Ingens hundar" (Nobody's dogs).
177. Staffan Hallström, "Ingens hundar" (Nobody's dogs).
Hammer price 
1 500 000 SEK
Estimate
1 500 000 - 2 000 000 SEK
178. Lennart Rodhe, The rider.
178. Lennart Rodhe, The rider.
Hammer price 
Unsold
Estimate
100 000 - 150 000 SEK
179. Staffan Hallström, Nobody's dogs.
179. Staffan Hallström, Nobody's dogs.
Hammer price 
Unsold
Estimate
35 000 - 40 000 SEK
180. Gustav Rudberg, Ship in morning light.
180. Gustav Rudberg, Ship in morning light.
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
181. Gustav Rudberg, Untitled.
181. Gustav Rudberg, Untitled.
Hammer price 
Unsold
Estimate
40 000 - 60 000 SEK
182. Albert Johansson, "Bevarad hemlighet IV" (Kept secret IV).
182. Albert Johansson, "Bevarad hemlighet IV" (Kept secret IV).
Hammer price 
41 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
183. Carl Fredrik Reuterswärd, "Winter game enamel".
183. Carl Fredrik Reuterswärd, "Winter game enamel".
Hammer price 
25 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
184. Karl Axel Pehrson, "Ejrin vid Negalsor" (Ejrin by Negalsor).
184. Karl Axel Pehrson, "Ejrin vid Negalsor" (Ejrin by Negalsor).
Hammer price 
39 000 SEK
Estimate
40 000 - 60 000 SEK
185. Rune Jansson, "Stillhet" (Silence).
185. Rune Jansson, "Stillhet" (Silence).
Hammer price 
10 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
186. Rune Jansson, "Näckrosblad i sorglösa sjön" (Lily leaf in lake).
186. Rune Jansson, "Näckrosblad i sorglösa sjön" (Lily leaf in lake).
Hammer price 
14 500 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
187. Olle Bærtling, "Båstad".
187. Olle Bærtling, "Båstad".
Hammer price 
44 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
188. Olle Bærtling, View over Stockholm.
188. Olle Bærtling, View over Stockholm.
Hammer price 
92 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
189. Olle Bærtling, "IRAS".
189. Olle Bærtling, "IRAS".
Hammer price 
1 075 000 SEK
Estimate
500 000 - 700 000 SEK
190. Olle Bærtling, "Spyl".
190. Olle Bærtling, "Spyl".
Hammer price 
125 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
191. Olle Bærtling, "KSAO".
191. Olle Bærtling, "KSAO".
Hammer price 
82 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
192. Olle Bærtling, "Ardak".
192. Olle Bærtling, "Ardak".
Hammer price 
1 000 000 SEK
Estimate
500 000 - 700 000 SEK
194. Bengt Lindström, "Det vita molnet" (The white cloud).
194. Bengt Lindström, "Det vita molnet" (The white cloud).
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
195. Bengt Lindström, "Kärlek i mars" (Love in march).
195. Bengt Lindström, "Kärlek i mars" (Love in march).
Hammer price 
60 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
196. Bengt Lindström, "Dansen" (The dance).
196. Bengt Lindström, "Dansen" (The dance).
Hammer price 
34 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
197. Bengt Lindström, "Fribrottarna" (The wrestlers).
197. Bengt Lindström, "Fribrottarna" (The wrestlers).
Hammer price 
31 000 SEK
Estimate
25 000 - 35 000 SEK
198. Bengt Lindström, "Ögonen av en gud" (The eyes of a god).
198. Bengt Lindström, "Ögonen av en gud" (The eyes of a god).
Hammer price 
240 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
199. Bengt Lindström, "Elds man" (Man of fire).
199. Bengt Lindström, "Elds man" (Man of fire).
Hammer price 
46 000 SEK
Estimate
40 000 - 45 000 SEK
200. Bengt Lindström, "Fångade" (Traped).
200. Bengt Lindström, "Fångade" (Traped).
Hammer price 
52 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
201. Bengt Lindström, "Nomader" (Nomads).
201. Bengt Lindström, "Nomader" (Nomads).
Hammer price 
71 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
202. Bengt Lindström, "Circus folk" (Circus people).
202. Bengt Lindström, "Circus folk" (Circus people).
Hammer price 
66 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
203. Bengt Lindström, "Schamans trans".
203. Bengt Lindström, "Schamans trans".
Hammer price 
52 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
204. Bengt Lindström, "Konspirationen" (The Conspiracy).
204. Bengt Lindström, "Konspirationen" (The Conspiracy).
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
205. Bengt Lindström, "Man med keps" (Man with hat).
205. Bengt Lindström, "Man med keps" (Man with hat).
Hammer price 
57 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK