No connection to server
488
213393

Ola Billgren

(Sweden, 1940-2001)
Estimate
2 500 000 - 3 000 000 SEK
229 000 - 274 000 EUR
242 000 - 290 000 USD
Hammer price
2 600 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist Photographs and Contemporary Art
+46 (0)702 63 70 57
Ola Billgren
(Sweden, 1940-2001)

"Townscape, Braubach"

Signed and dated 1987. Oil on canvas 185 x 252 cm.

Exhibitions

Rooseum, Malmö, "Ola Billgren - en retrospektiv", 14 May - 4 August 1991.
Moderna Museet, Stockholm, "Ola Billgren - en retrospektiv", 14 May - 4 August 1991.

Literature

"Album, Vol. 1", catalogue for "Ola Billgren - en retrospektiv", 1991. Reproduced spread in color page 100-101.

More information

Ola Billgren föddes 1940 i Köpenhamn och kom att bli en av Skandinaviens mest betydande konstnärer i sin generation. Båda föräldrarna var målare och gav honom tidigt konstnärlig skolning. Han arbetade vid sidan av måleriet med film, fotografi och scenografi och skrev konstkritik i tidskrifter och dagspress. Han bidrog under sitt liv på ett avgörande sätt att höja nivån i konstens samtal i Sverige.

Hans fotorealistiska bilder från 60-talet bildade skola. Hans vardagliga bilder med en särskild ljuskänsla och ömhet för motivet, blandat med ett visst vemod har länge varit uppskattade av både konstpublik och samlare.

Under 80-talet arbetar han enligt två tydliga spår, ett måleriskt och ett fotografiskt. Det ena var ett rent måleriskt uttryck i romantiska naturabstraktioner som blev ett slags återupprättande av modernismens kolorism.
Det spåret kan vi se i målningen ”Townscape,Braubach”. Vi anar konturerna av en stad i ett landskap, bakom ett hav av färg och glimrande ljus. - Hur vacker är inte staden när den ses från flygplansfönstret under inflygningen!

Men målningen återger en annan verklighet än flygplansvyn. Snarare en minnesbild eller en dröm som delvis förändrats och övergått i färgen. Hans pensel är fri och subjektiv och man kan ana en inspiration från den sena impressionismen vid 1900-talet början, Bonnard m fl.
Med hans egna ord: ”Målningarnas verksamma substans återfinns uteslutande i de naturassociationer och stämningar som färgernas musikaliska språk utlöser hos betraktaren. Av landskapet är endast betraktarpositionen kvar. Allt annat är dikt och fantasins improvisationer.”

Monica Nieckels