No connection to server

Ola Billgren (1940-2001)

Ola Billgren föddes 1940 i Köpenhamn men var verksam i Sverige. Billgren var autodidakt och skolades av sina föräldrar, konstnärsparet Hans och Grete Billgren. Billgren arbetade inom genrer som grafik, akvarell, collage, fotografi, film och scenografi. Han var även författare och kulturskribent. Billgren var mycket mångfacetterad i sitt skapande och odlade i sitt konstnärskap relationen mellan konst och verklighet. Under 60-talet tog han steget från abstrakt expressionism till fotografisk realism. Så småningom blev hans målningar ett mellanting mellan det abstrakta och det fotorealistiska, vilket resulterade i romantiska landskap, där han undersökte förhållandet mellan ljuset och färgen. Formerna löstes upp och färgerna reducerades till en monokrom , enfärgad yta, som var rikt bearbetad och varierad. På slutet av 80-talet återgick han till den urbana miljöni stora stadslandskap, ofta målade ur ett högt perspektiv men med samma impressionistiska anslag som i hans landskapsmålningar. Billgrens inflytande på de senaste decenniernas konstliv är mycket stort. Billgren finns representerad på bland annat Musée National d'art Moderne Centre George Pompidou i Paris samt Moderna museet Stockholm.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
169. Ola Billgren, "Skymningstimme".
169. Ola Billgren, "Skymningstimme".
Hammer price 
1 650 000 SEK
Estimate
1 500 000 - 2 000 000 SEK
153. Ola Billgren, "Spegling".
153. Ola Billgren, "Spegling".
Hammer price 
1 050 000 SEK
Estimate
800 000 - 1 000 000 SEK
88. Ola Billgren, "Bartender".
88. Ola Billgren, "Bartender".
Hammer price 
350 000 SEK
Estimate
400 000 - 500 000 SEK
115. Ola Billgren, "Parklandskap I".
115. Ola Billgren, "Parklandskap I".
Hammer price 
280 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
81. Ola Billgren, "Statyett och blommor".
81. Ola Billgren, "Statyett och blommor".
Hammer price 
185 000 SEK
Estimate
200 000 - 300 000 SEK
431. Ola Billgren, "Restaurantträdgård, Locarno".
431. Ola Billgren, "Restaurantträdgård, Locarno".
Hammer price 
320 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
435. Ola Billgren, "Hommage à Robbe-Grillet".
435. Ola Billgren, "Hommage à Robbe-Grillet".
Hammer price 
500 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>