No connection to server

Ola Billgren (1940-2001)

Ola Billgren föddes 1940 i Köpenhamn men var verksam i Sverige. Billgren var autodidakt och skolades av sina föräldrar, konstnärsparet Hans och Grete Billgren. Billgren arbetade inom genrer som grafik, akvarell, collage, fotografi, film och scenografi. Han var även författare och kulturskribent. Billgren var mycket mångfacetterad i sitt skapande och odlade i sitt konstnärskap relationen mellan konst och verklighet. Under 60-talet tog han steget från abstrakt expressionism till fotografisk realism. Så småningom blev hans målningar ett mellanting mellan det abstrakta och det fotorealistiska, vilket resulterade i romantiska landskap, där han undersökte förhållandet mellan ljuset och färgen. Formerna löstes upp och färgerna reducerades till en monokrom , enfärgad yta, som var rikt bearbetad och varierad. På slutet av 80-talet återgick han till den urbana miljöni stora stadslandskap, ofta målade ur ett högt perspektiv men med samma impressionistiska anslag som i hans landskapsmålningar. Billgrens inflytande på de senaste decenniernas konstliv är mycket stort. Billgren finns representerad på bland annat Musée National d'art Moderne Centre George Pompidou i Paris samt Moderna museet Stockholm.

Selection of previously sold on Bukowskis
459. Ola Billgren, "Cocktail".
Hammer price 
245 000 SEK
Estimate 
200 000 - 250 000 SEK
458. Ola Billgren, "Vittnet, Rondellen" (The witness, the roundabout).
Hammer price 
175 000 SEK
Estimate 
175 000 - 200 000 SEK
169. Ola Billgren, "Skymningstimme".
Hammer price 
1 650 000 SEK
Estimate 
1 500 000 - 2 000 000 SEK
153. Ola Billgren, "Spegling".
Hammer price 
1 050 000 SEK
Estimate 
800 000 - 1 000 000 SEK
88. Ola Billgren, "Bartender".
Hammer price 
350 000 SEK
Estimate 
400 000 - 500 000 SEK
115. Ola Billgren, "Parklandskap I".
Hammer price 
280 000 SEK
Estimate 
200 000 - 250 000 SEK
367. Ola Billgren, "Målning".
Hammer price 
1 050 000 SEK
Estimate 
400 000 - 600 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>