No connection to server
314
903182

Olle Baertling

(Sweden, 1911-1981)
Estimate
800 000 - 1 000 000 SEK
70 700 - 88 300 EUR
75 200 - 94 000 USD
Hammer price
900 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of Art, Specialist Modern and 19th century Art
+46 (0)707 78 35 71
Olle Baertling
(Sweden, 1911-1981)

"Oradalki".

Verso signed Baertling and dated 1965. Canvas 97 x 195 cm.

Provenance

Professor Teddy Brunius, Uppsala, Sweden.
Milwaukee Art Museum, USA.

Exhibitions

The Corcoran Gallery of Art, Washington D.C, Sweden Today Paintings and Sculptures, 1968, catalogue no. 3. The exhibition was there after on show at Phoenix Art Museum, Arizona, The Akron Art Institute, Ohio, Kalamazoo Institute of Arts, Michigan, Philadelphia Civic Center, Pennsylvania, Des Moines Art Center, Iowa and Colorado Springs Fine Arts Center, Colorado during the period January 1968 - May 1969.

More information

Olle Baertling var en särling men också en nyskapare inom såväl den svenska som den internationella konsten. Det stora antal utställningar runt om i världen som Baertling deltagit i under årens lopp, vittnar om att han redan under sin livstid lyckades göra sig ett namn även utomlands. Först på 1960-talet kom Baertling på allvar att uppmärksammas i sitt hemland Sverige. Då samarbetade han även i stora projekt tillsammans med dåtidens ledade arkitekter, exempelvis med Peter Celsing i Kulturhuset och David Helldén i Hötorgscity och Frescati.

Efter att ha börjat måla i en figurativ stil på 1930-talet, parallellt med sitt arbete som banktjänsteman, kom han till Paris 1948 och studerade där hos André Lhote och Fernand Léger. Baertling upprätthöll goda kontakter med Paris och kom snart med i gruppen kring galleristen Denise René. Efter 1950 kom Baertling helt att överge det föreställande måleriet för att istället ägna sig åt den konkreta konsten. Det var också under 1950-talet som han fann sin stil, som han kom att arbeta med och utveckla under resten av sitt liv. Efter hand kom Baertling att kalla sitt kompositionssystem för öppen form.

Definitionen av öppen form är att varje del av kompositionen går ut i ramkanten. De svarta diagonalerna skapar på så sätt fria färgfält, som med betraktarens hjälp kan fortsätta utanför målningens bildyta och skapa en illusion av rörelse. Helst ansåg Baertling att verken skulle hänga utan ram, eller med en genomskinlig plastlist, så att effekten blev än tydligare. Ytorna kan ses som bakgrund eller förgrund allt efter betraktarens fria val. Det icke-föreställande i målningen förstärktes genom hans färgval. Medvetet blandande han färgerna så att de inte skulle kunna associeras till något föreställande. Blått fick inte likna vatten eller himmel, grönt fick inte likna gräs och så vidare. Linjerna är alltid svarta, enligt Baertling var svart den mest abstrakta färgen på vilken hela hans konst var uppbyggd. Kraften från de olika färgfälten går aldrig över den svarta linjen, istället studsar den tillbaka.

Målningen ORADALKI är monumental och med sitt starka uttryck kan den fylla nästan vilket rum som helst. Tre svarta linjer delar bildytan i fyra fält, vart och ett målat med en av Baertlings speciella färgnyanser. Målningen domineras av ett stort mörkt violett färgfält, som nästan upptar halva bildytan. Den violetta färgen hade kommit in i Baertlings måleri några år tidigare men till en början i en betydligt ljusare ton. Med tiden mörknade färgen alltmer. Baertling ansåg violett vara en av de viktigaste färgerna. Enligt honom förde den med sig ökad hastighet, ökad monumentalitet och en mer medveten styrning av de svarta linjerna. I skarp kontrast till det violetta färgfältet står en betydligt ljusare, blåturkos nyans. Längst till höger i bilden har de två mindre fälten fått två olika nyanser av grönt, varav det minsta är den enda lite skarpare färgen i målningen. Tack var de kalla färgerna och de stora färgfälten inger målningen ett lugn, trots kompositionens inbyggda rörelse med de utskjutande triangulära fälten.

Artist

Olle Bærtling was born in Halmstad in Sweden and is most notable for his painting and sculpture. Bærtling studied like Bengt Lindström in Paris for André Lhote and Fernand Léger. His first exhibition took place in Stockholm in 1949. Bærtling works foremost in a geometric, non-figurative style, approaching his art as a scientist would his research. In 1956 Bærtling discovered his open form, the open trangle with sharp angles which express speed. When in 1956 he positioned the apex of the triangle beyond the boundaries of the frame, the canvas became merely a segment of an event occurring beyond our visual field. The sense of speed is emphasized by the colour, which gives the impression of higher velocities the closer to the triangle’s apex. Black outlines are strong characteristics of Bærtling’s art, while they may seem straight, they actually bend inwards towards the large fields, counteracting their outward pressure. Colour was also essential to Bærtling’s work, whereby it was imperative that they could not be found in nature and were not associated to any form or object. Thus Bærtling only utilised secondary colours: violet, orange, green, and Bærtling-white (a week green-tinted colour). His open form is most evident in the sculptures he made from 1958 onwards. Bærtling consistently delved into the interplay between colors and shapes, remaining unaffected by external artistic trends throughout his life. Today, we can see how artists such as Ann Edholm have been inspired by Bærtling's creations.

Read more
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?