411
1262787
Esaias Thorén
(Sweden, 1901-1981)
Esaias thorén, "kubistisk figur".
Esaias thorén, "kubistisk figur".
Esaias thorén, "kubistisk figur".
Esaias thorén, "kubistisk figur".

"Kubistisk figur"

Signed E. Thorén and dated 1930. Artificial stone, 39 x 28 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

40 000 - 50 000 SEK

3 857 - 4 822 EUR

Hammer price: 
220 000 SEK
Saleroom notice

Dated 1930.

Provenance

Auktionshuset von Schéele, Malmö, 19 November, 1995.
Private collection, acquired at the above auction.

Literature

V.Bosson, F.Holmér, E.Lindegren, E.Östlund, Halmstadgruppen, 1970, ill. no. 116.
Pontus Hultén, Artur Lundkvist m.fl., Halmstadgruppen 50 år, 1979, ill. no 96. (fullpage).
Viveka Bosson (red.), Halmstad-Berlin-Paris. Målarresa genom 20-talet, 1984,ill. p. 282.
Louise Robbert (red.), Halmstadgruppen 60 år, Liljevalchs konsthall 1989, ill p. 168.

Related content

Esaias (Isse) Thorén (1901-1981) var målare, tecknare och grafiker, men han blev också en av den svenska postkubismens få skulptörer. Av de sex målarna i Halmstadgruppen var det, förutom Thorén, endast Erik Olson som utförde några skulpturer, men Thorén kunde konsten att både snickra och modellera i lera. Han arbetade som ung i flera år i sin fars snickeriverkstad, innan han under senare delen av 1920-talet övergav hantverket för att bli konstnär på heltid. Detta skedde efter en studieresa till Paris 1926-27 i sällskap med Sven Jonson. Efter hemkomsten öppnade de båda vännerna en liten reklamfirma, Modern Reklam, mitt i Halmstad.

1928 lärde Thorén och Jonson känna Gösta Adrian-Nilsson (GAN) på sommarbesök i Halmstad och blev – liksom tidigare bröderna Olson och deras kusin Lorentzon – starkt inspirerade av modernistpionjären från Lund. Så här ödmjukt och beundrande skrev Thorén i ett brev till GAN den 21/8 1928: ”Sedan ditt besök har jag känt mig som en ny människa. Genom Dig har jag fått fördubblad arbetslust och med den hoppet att kanske någon gång i framtiden bli konstnär. Du har förut genom ’Den gudomliga geometrin’ givit mig värdefulla upplysningar som jag försökt följa efter bästa förmåga. /…/ Jag har nu bestämt mig för att endast måla konstruktivt och lägga ’det hederliga gamla styckemåleriet’ på hyllan (GAN-arkivet, Lunds universitetsbibliotek).

Thoréns målningar och skulpturer i slutet av 1920-talet hörde till de mest avancerade inom Halmstadgruppen, då den bildades i augusti 1929, samtidigt med att gruppen deltog i en stor konst- och konstindustriutställning på Kulturen i Lund, där även GAN var en framträdande deltagare. Halmstadgruppen var vid bildandet en postkubistisk avantgardegrupp, innan den under 1930-talets tidiga år successivt övergick till att bli surrealismens pionjärer i Sverige. Thorén växlade under det sena 20-talet mellan GAN-inspirerade sjömän och idrottsmän och nonfigurativa geometriska konstruktioner. De plangeometriska verken utfördes både som målningar och reliefer, vilka formmässigt står varandra nära. En av Thoréns relativt få reliefer är den här aktuella kubistiska figuren från samma år som de plangeometriska strömningarna kulminerade i Sverige med Carlsunds Art Concret-utställning under Stockholmsutställningen 1930. Thorén deltog under beteckningen ”postkubist” med tre oljor i Carlsunds utställning, alla tre med den tidstypiska titeln ”Composition”. Thoréns postkubistiska relief står i sin stränga ytverkan nära dessa plangeometriska målningar. Den är en stramt komponerad lågrelief i konststen, som på kubistiskt vis är delad i flera i ytplanet sammankomponerade abstrakta former. I sin helhetsverkan ansluter den sig väl till ”den gudomliga geometrins” kulmen år 1930 och kan ses som ett av Thoréns främsta verk från hans postkubistiska period. 1962 inköptes ett ex. av reliefen i svartpatinerad brons av Pontus Hultén till Moderna museet i Stockholm.

Lund i oktober 2020.
Jan Torsten Ahlstrand
Fil.lic., Halmstadgruppsexpert

Purchasing info
For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Specialist Modern Art
+46 (0)707 78 35 71