No connection to server
524
1305692

Tadeusz Kantor

(Poland, 1915-1990)
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
26 800 - 35 700 EUR
28 400 - 37 900 USD
Hammer price
460 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of Art, Specialist Modern and 19th century Art
+46 (0)707 78 35 71
Tadeusz Kantor
(Poland, 1915-1990)

Untitled

Signed Kantor. Also signed verso and dated XI 1960 Cracovie. Canvas 81 x 100 cm. A certificate of authenticity issued by Lech Stangret, Tadeusz Kantor Foundation, Poland is included with the lot.

Provenance

Direktor Theodor Ahrenberg's collection, no 1677.
Sold at Stockholms stads auktionsverk, 28 August 1963, cat no 142 for 2800 SEK (falsely numbered under no 1977 in the collection).

More information

Theodor Ahrenberg uppger själv i skriven kommentar i samband med försäljningen av hans svenska konst 1966, att samlingen omfattade dryga 1800 nummer. Noteringen i katalogen 1963 att auktionens tavla hade nr 1977 måste därmed vara en felskrivning.

Tadeusz Kantor var en rikligt begåvad kulturutövare och en mångsidig artist som en av Polens mest betydelsefulla bildkonstnärer men även teaterregissör och scenograf inom den moderna teaterhistorien. Konsten och teatern hängde nära ihop hos Kantor. Själv har han sagt ”Det är totalkonst. Man kan inte säga: här slutar teatern, här börjar måleriet. För det är samma sak för mig”.

Första åren efter andra världskriget låg hans konst nära surrealismen, för att under 1950-talet röra sig mot en informell konst, där färger spreds över duken så att abstrakta, dynamiska mönster bildades. Detta sätt att måla kallas även tachism, action painting, abstrakt expressionism – olika benämningar av konstriktningar med stora inbördes likheter. Inspirerad av amerikansk modern konst rör sig Kantor under 1960-talet mot att skapa assemblage, emballage och olika happenings, genomförda som halvrumsliga kompositioner där använda föremål såsom kuvert, paraplyer och påsar appliceras på duken och förvandlar verken till reliefer. Citat, nummer eller referenser till klassiska verk förekommer ofta, antingen skissartade eller ”gömda” i symboliska gester.

1957 grundar Kantor tillsammans med andra polska konstnärer avantgardegruppen ”The Krakow group” med vilka han arrangerade flera utställningar på Krzysztofory Gallery, det vid tiden mest framstående samtida galleriet i Krakow. Dessa utställningar anses idag som mycket betydande inom Polens konsthistoria. Kantor beskrev själv sina målningar ifrån 1950 och 60-talet som sina innersta hemligheter och deras originalitet gick inte de utländska konstkritikerna obemärkt förbi. 1958 får han sitt internationella genombrott, med flera utställningar däribland i Paris, Basel och på Konstsalongen Samlaren i Stockholm. I Sverige representeras Kantor under 1960-talet av Galerie Burén och även senare av Galleri Pierre.

Det aktuella katalognumret från 1960 är ett fint exempel på hans energiskt målade dukar under hans informella period. Kantor själv beskriver dessa verk som ”utsöndringar” av sitt inre jag där passion, önskningar, förtvivlan och glädje, ånger och längtan, virvlar tillsammans med minnet. Hans dukar är som ett laboratorium för idéer, en pågående dialog mellan tradition, avantgardet och världen. Kantor anses idag vara lika betydande för polsk konst som Andy Warhol varit för den amerikanska konstscenen. Inom polsk konsthistoria beskrivs han som ”The best artist of the world from among Polish artists and the most Polish one from among the artists of the world”.

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?