Sigrid Hjertén (1885-1948)

Hjertén, Sigrid (1885-1948),svensk målarinna. Tillhörde Matisse-akademin Henri Matisse men aldrig gruppen ”De Unga”, som var förbehållen män. 1911 gifte hon sig med Isaac Grünewald och tillsammans har de sonen, konstnären Ivàn Grünewald. Deras måleri har mycket gemensamt i form, färg och motiv, även ytmässigheten, linjerytmen och kombinationen av varma och kalla färger. Motiven är likartade, men Hjertén är lekfullare i kompositionen, använder mildare färger och markerar inte konturerna med samma kraft. På 1920-talet sedan familjen bosatt sig i Paris koncentrerades hennes motiv till franska stadsbilder, landskap och porträtt. Måleriet är engagerat och växlar mellan oro och harmoni, färgen får en mollton, är mer markant under 30-talet, då hennes typiska, intensiva gula färg dominerar. Hjertén måleri blir allt mer likt van Goghs. I de sista dukarna täcks ytan med sneda färgstreck ur vilka motivet växer fram. 1937 slutade hon måla, då hade sinnessjukdomen brutit ut och äktenskapet med Isaac upplösts.

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
434. Sigrid Hjertén, A still life with flowers.
Hammer price 
330 000 SEK
Estimate 
150 000 - 175 000 SEK
93. Sigrid Hjertén, Flowers.
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate 
80 000 - 100 000 SEK
513. Sigrid Hjertén, Sitting Hindu.
Hammer price 
55 000 SEK
Estimate 
60 000 - 80 000 SEK
531. Sigrid Hjertén, Portrait depicting Signe Henschen.
Hammer price 
95 000 SEK
Estimate 
125 000 - 150 000 SEK
514. Sigrid Hjertén, "Det italienska kaféet".
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate 
100 000 - 125 000 SEK
413. Sigrid Hjertén, The red dress.
Hammer price 
140 000 SEK
Estimate 
80 000 - 100 000 SEK
397. Sigrid Hjertén, "Utsikt över Skeppsbron" (View over Skeppsbron).
Hammer price 
720 000 SEK
Estimate 
400 000 - 500 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>