No connection to server

Lynn Chadwick (1914-2003)

Lynn Chadwicks karaktäristiska gestalter känns omedelbart igen. De har ett alldeles eget tilltal, och deras distinkta formspråk liknar ingen annans. Majestätiska främlingar, gåtfulla, knappast vilande - snarare vaksamma. Med sina geometriskt förenklade former och med kantigt draperade mantlar väcker de associationer och fascination.

Chadwick debuterade på den brittiska konstscenen strax efter andra världskriget, tillsammans med en ny generation konstnärer. Europa låg i ruiner, världen var i chock efter att ha bevittnat krigets fasor, folkmord och atombombens verkningar. Chadwick själv tjänstgjorde under kriget som pilot i R.A.F. Han hade redan som ung haft en önskan om att få ägna sitt liv åt konsten. Hans föräldrars misstycke fick honom att kompromissa med sin yrkesbana och han utbildade sig därför inom arkitekturen. Innan kriget arbetade han som ritare på arkitektkontor. Någon egentlig konstnärlig skolning hade Chadwick inte och kanske kan man skönja arkitektritningens strama geometri i hans konstnärskap. Efter kriget var han fylld av en längtan att skapa, att åstadkomma något nytt. Det dröjde dock innan han vågade ta steget fullt ut och bli konstnär, så han arbetade under några år framgångsrikt som formgivare och inredningsarkitekt. Under det sena 1940-talet försörjde han sig på att designa bland annat exponeringsställ, möbler och tapetmönster samtidigt som han arbetade med sin konst.

Det var genom Venedigbiennalerna 1952 och 1956 som Chadwick fick sitt internationella genombrott och han har sedan dess betraktats som ett av de viktigaste konstnärskapen inom den engelska efterkrigskonsten. Uttrycket i Lynn Chadwicks skulpturer är i högsta grad sammanlänkat med hans arbetsmetoder. I stort sett självlärd uppfann han sin egen teknik. Metoden har beskrivits som ett tredimensionellt tecknande med metallstänger, där Chadwick först böjde och formade stängerna till önskad form vilka därefter svetsades samman. Sedan fyllde han de delar som skulle vara solida. För vissa skulpturer använde han sig av metallplåtar, vilka gav intryck av ”metallhud”. Först i slutet av 1950-talet började han även gjuta i brons. Chadwick lade stor vikt vid patineringen av sina skulpturer och arbetade mycket med ytans struktur och färgnyanser.

Triangeln i olika utföranden är den grundläggande geometriska formen i Chadwicks konst, ibland sammansatt till rektanglar. Denna form, placerad lodrätt eller diagonalt, sällan horisontalt, utgör stommen i skulpturerna och skapar den formmässiga spänningen. Konstnären själv menade att triangeln var att betrakta som det enklaste utkastet av en människo- eller djurfigur och ur denna form skapades kroppen. Själv betonade han att han alltid utgick från människogestalten i sin konst.
Till skillnad från många samtida skulptörer som inspirerades av etnografisk eller klassisk konst så hämtade Chadwick mer inspiration från den moderna arkitekturen. Chadwick själv gav aldrig några förklaringar eller tolkningar av sina skulpturer. Detta lämnar fältet fritt för betraktaren att själv fantisera och låta associationerna vandra kring dessa kraftfulla, gåtfulla gestalter.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
287. Lynn Chadwick, "Pair of sitting figures".
287. Lynn Chadwick, "Pair of sitting figures".
Hammer price 
1 000 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
398. Lynn Chadwick, "Maquette I Elektra", no 579.
398. Lynn Chadwick, "Maquette I Elektra", no 579.
Hammer price 
800 000 SEK
Estimate
400 000 - 500 000 SEK
528. Lynn Chadwick, ”Walking couple II”.
528. Lynn Chadwick, ”Walking couple II”.
Hammer price 
400 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
743. Lynn Chadwick, ”Winged Figures ".
743. Lynn Chadwick, ”Winged Figures ".
Hammer price 
440 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
296. Lynn Chadwick, "Pair of Cloaked figures".
296. Lynn Chadwick, "Pair of Cloaked figures".
Hammer price 
400 000 SEK
Estimate
350 000 - 400 000 SEK
43. Lynn Chadwick, "Sitting couple".
43. Lynn Chadwick, "Sitting couple".
Hammer price 
310 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
328. Lynn Chadwick, "Winged Figures II".
328. Lynn Chadwick, "Winged Figures II".
Hammer price 
300 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?