No connection to server

Tadeusz Kantor (1915-1990)

Tadeusz Kantor var en rikligt begåvad kulturutövare och en mångsidig konstnär och anses vara en av Polens mest betydelsefulla bildkonstnärer. Han var även verksam som teaterregissör och scenograf. Konsten och teatern hängde nära ihop hos Kantor. Själv har han sagt ”Det är totalkonst. Man kan inte säga: här slutar teatern, här börjar måleriet. För det är samma sak för mig”.

Första åren efter andra världskriget låg hans konst nära surrealismen, men under 1950-talet rörde han sig mot ett informellt uttryck, där färger spreds över duken så att abstrakta, dynamiska mönster bildades. Detta sätt att måla kallas även tachism, action painting, abstrakt expressionism – olika benämningar av konstriktningar med stora inbördes likheter. Inspirerad av amerikansk modern konst rör sig Kantor under 1960-talet mot att skapa assemblage, emballage och olika happenings, genomförda som halvrumsliga kompositioner där använda föremål såsom kuvert, paraplyer och påsar appliceras på duken och förvandlar verken till reliefer. Citat, nummer eller referenser till klassiska verk förekommer ofta, antingen skissartade eller ”gömda” i symboliska gester.

1957 grundar Kantor tillsammans med andra polska konstnärer avantgardegruppen ”The Krakow group” med vilka han arrangerade flera utställningar på Krzysztofory Gallery, det vid tiden mest framstående samtida galleriet i Krakow. Dessa utställningar anses idag var mycket betydande inom Polens konsthistoria. Kantor beskrev själv sina målningar ifrån 1950 och 60-talet som sina innersta hemligheter och deras originalitet gick inte de utländska konstkritikerna obemärkt förbi. 1958 får han sitt internationella genombrott, med flera utställningar däribland i Paris, Basel och på Konstsalongen Samlaren i Stockholm. I Sverige representeras Kantor under 1960-talet av Galerie Burén och även senare av Galleri Pierre som det aktuella katalognumret från 1966 ursprungligen kommer ifrån.

Kantor själv beskriver sina verk som ”utsöndringar” av sitt inre jag där passion, önskningar, förtvivlan och glädje, ånger och längtan, virvlar tillsammans med minnet. Hans dukar är som ett laboratorium för idéer, en pågående dialog mellan tradition, avantgardet och världen.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
472. Tadeusz Kantor, "peinture Y".
472. Tadeusz Kantor, "peinture Y".
Hammer price 
720 000 SEK
Estimate
200 000 - 300 000 SEK
913. Tadeusz Kantor, "Emballage - Envellope V".
913. Tadeusz Kantor, "Emballage - Envellope V".
Hammer price 
780 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
524. Tadeusz Kantor, Untitled.
524. Tadeusz Kantor, Untitled.
Hammer price 
460 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
412. Tadeusz Kantor, "Koperta" (Kuvert) from the Emballages series.
412. Tadeusz Kantor, "Koperta" (Kuvert) from the Emballages series.
Hammer price 
440 000 SEK
Estimate
350 000 - 400 000 SEK
621. Tadeusz Kantor, Untitled.
621. Tadeusz Kantor, Untitled.
Hammer price 
420 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
604. Tadeusz Kantor, Untitled.
604. Tadeusz Kantor, Untitled.
Hammer price 
340 000 SEK
Estimate
200 000 - 300 000 SEK
685. Tadeusz Kantor, Untitled.
685. Tadeusz Kantor, Untitled.
Hammer price 
380 000 SEK
Estimate
400 000 - 500 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?