No connection to server

Otto G Carlsund (1897-1948)

Otto G Carlsund var en svensk målare, teoretiker och kritiker. Kom i Paris 1924 i nära kontakt med Fernand Léger, Ozenfant och Piet Mondrian och blev den svenske främste representanten för den syntetiska kubismen, purismen och neoplasticismen. 1932 – 45 var Carlsund främst verksam som kritiker, men återupptog under sina sista år ett nonfigurativt måleri. Oftast är hans målningar avsedda som förstudier till väggdekorationer. 1929 bildade han i Paris tillsammans med van Doesburg och Hélion gruppen Art Concret, vars manifest han publicerade.

Selection of previously sold on Bukowskis
45. Otto G Carlsund, Still life with glass, vases and playing cards.
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate 
125 000 - 150 000 SEK
109. Otto G Carlsund, The Second Machine (The green machine).
Hammer price 
6 200 000 SEK
Estimate 
7 000 000 - 8 000 000 SEK
14. Otto G Carlsund, Composition.
Hammer price 
38 000 SEK
Estimate 
30 000 - 40 000 SEK
65. Otto G Carlsund, "Höst" (Autumn).
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate 
80 000 - 100 000 SEK
240. Otto G Carlsund, "Fabriken".
Hammer price 
600 000 SEK
Estimate 
700 000 - 800 000 SEK
208. Otto G Carlsund, Biografsviten, 9 st.
Hammer price 
3 250 000 SEK
Estimate 
1 200 000 - 1 500 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>