No connection to server

Otto G Carlsund (1897-1948)

Otto G Carlsund var en svensk målare, teoretiker och kritiker. Kom i Paris 1924 i nära kontakt med Fernand Léger, Ozenfant och Piet Mondrian och blev den svenske främste representanten för den syntetiska kubismen, purismen och neoplasticismen. 1932 – 45 var Carlsund främst verksam som kritiker, men återupptog under sina sista år ett nonfigurativt måleri. Oftast är hans målningar avsedda som förstudier till väggdekorationer. 1929 bildade han i Paris tillsammans med van Doesburg och Hélion gruppen Art Concret, vars manifest han publicerade.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
251. Otto G Carlsund, "Rapid".
Hammer price 
720 000 SEK
Estimate
400 000 - 500 000 SEK
483. Otto G Carlsund, "Trettio stora namn" (29).
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
423. Otto G Carlsund, "Pedagogisk skiss till 'Konstruktion".
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
317. Otto G Carlsund, "Kvinna och man".
Hammer price 
25 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
246. Otto G Carlsund, "Ockra".
Hammer price 
36 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
675. Otto G Carlsund, Sketch for a mural painting for a dining room.
Hammer price 
1 800 000 SEK
Estimate
800 000 - 1 000 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>