No connection to server

Otto G Carlsund (1897-1948)

Otto G Carlsund var en svensk målare, teoretiker och kritiker. Kom i Paris 1924 i nära kontakt med Fernand Léger, Ozenfant och Piet Mondrian och blev den svenske främste representanten för den syntetiska kubismen, purismen och neoplasticismen. 1932 – 45 var Carlsund främst verksam som kritiker, men återupptog under sina sista år ett nonfigurativt måleri. Oftast är hans målningar avsedda som förstudier till väggdekorationer. 1929 bildade han i Paris tillsammans med van Doesburg och Hélion gruppen Art Concret, vars manifest han publicerade.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
166. Otto G Carlsund, "Brun maskinist" (L'Operateur brun).
166. Otto G Carlsund, "Brun maskinist" (L'Operateur brun).
Hammer price 
7 500 000 SEK
Estimate
4 000 000 - 5 000 000 SEK
519. Otto G Carlsund, "Lokomobilen (La machine à vapeur)".
519. Otto G Carlsund, "Lokomobilen (La machine à vapeur)".
Hammer price 
7 500 000 SEK
Estimate
3 000 000 - 4 000 000 SEK
109. Otto G Carlsund, The Second Machine (The green machine).
109. Otto G Carlsund, The Second Machine (The green machine).
Hammer price 
6 200 000 SEK
Estimate
7 000 000 - 8 000 000 SEK
208. Otto G Carlsund, Biografsviten, 9 st.
208. Otto G Carlsund, Biografsviten, 9 st.
Hammer price 
3 250 000 SEK
Estimate
1 200 000 - 1 500 000 SEK
146. Otto G Carlsund, "Komposition med musikinstrument" (Composition with music instruments).
146. Otto G Carlsund, "Komposition med musikinstrument" (Composition with music instruments).
Hammer price 
2 800 000 SEK
Estimate
2 000 000 - 2 500 000 SEK
675. Otto G Carlsund, Sketch for a mural painting for a dining room.
675. Otto G Carlsund, Sketch for a mural painting for a dining room.
Hammer price 
1 800 000 SEK
Estimate
800 000 - 1 000 000 SEK
70. Otto G Carlsund, “Instruments de Musique”.
70. Otto G Carlsund, “Instruments de Musique”.
Hammer price 
1 850 000 SEK
Estimate
1 500 000 - 2 000 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>