Books & Manuscripts Books
1264219
Fischer & Burman, 'Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, Stockholm 1756, 24 engravings
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756, 24 engravings.
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756, 24 engravings.
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756, 24 engravings.
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756, 24 engravings.

Abraham Fischer (ed) & Gerhard von Burman, ''Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne, som i fordna tider hafva til större delen varit befästade med vallar, vattugrafvar och vind-bryggor, och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman men nu til det almännas tjenst, förnyade och med kongl: maij:ts allernådigste privilegio på trycket utgifne år 1756 af Abraham Fischer. ...'. Frontpage and sheet 25 'Tössebro' are missing. Sheet 24 with tear and paper loss. Sheet c 39 x 51 cm, plate c 20 x 34 cm.

Wear due to age and use. Stains. Minor damages. Fold. Fritting. Tears. Not complete, see description.

Droit de suite: No
Location:
Provenance

Enligt uppgift från Vittskövle / Widtskövle slott och familjen Barnekows tid där. Därefter arv i familjen.

Related content

Enligt vissa källor var verket tänkt som ett slags supplement till Dahlbergs Suecia där Skåne inte bereddes plats. Planscherna graverades av Bergquist och Geringius. Bl a avbildas Marsvinsholm, Andrarums alunbruk, Flyinge, Öfskloster, Jordberga, Wanås, Glimminge, Bosiökloster, Bårreby, Svaneholm och Kraperup

Purchasing info
Contact
Jan Ahlklo
Malmö
Jan Ahlklo
Appraiser
+46 (0)767 66 16 46

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
4 000 SEK
The auction is closed.