No connection to server
38341

Jan Stenvinkel

(Sweden, 1933-1989)
Stenvinkel, jan, olja på duk, sign o dat -47.
Stenvinkel, jan, olja på duk, sign o dat -47.

STENVINKEL, JAN, olja på duk, sign o dat -47.

Stilleben med flaska och citron. 29 x 33.

Smärre repor.

Droit de suite: Yes
Location:
Related content

Jan Stenvinkel, föddes i 1933 i Stockholm och dog 1989. Han var bildkonstnär och kategoriseras ofta som en abstrakt expressionist. Han studerade vid Konsthögskolan Valand och gjorde inspirationsresor till Frankrike och Spanien. I hans konstnärliga kvarlåtenskap återfinns både realistiska naturstudier och dekadenta uttryck. Hans tavlor och installationer kan betraktas som en slags dagboksanteckningar över märkliga ting och upplevelser. Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, mfl.

Purchasing info
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
1 000 SEK
The auction is closed.