Ryskt silver

Så vad är det som gett det ryska silvret sin typiskt ryska stil och vad har påverkat den?
Redan under Peter den Stores tid öppnade Ryssland upp för utländska guldsmeder som skulle utveckla det ryska konsthantverket. De inflyttade mästarna kom i huvudsak från Skandinavien och Tyskland men det var först under 1800-talets slut och 1900-talets början som den så typiska stilen för det ryska silvret nådde sin höjdpunkt.

Den ryska kulturens starkaste influenser har varit de stora skillnaderna i levnadsstandard och den starkt religiösa tron som präglade hela befolkningen. De gamla ryska traditionerna satt djupt och dess betydelse avspeglas i flera av de ryska silverföremålen. Kanske särskilt i föremål som kovsh, charka och saltkar, föremålen bär på influenser från gamla dryckestraditioner och betydelsen av att en gäst välkomnas med bröd och salt. Det var just mötet mellan de gamla ryska traditionernas föremål och de inflyttade mästarnas hantverksskicklighet som styrde utvecklingen av det ryska silvret och den så typiska ryska stilen.

 
Ikoner, 2 st, med silverinfattning, en Ryssland 1800-tal,
Slutpris 
4 200 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
Bägare, 4 st, silver, Ryssland 1700-tal.
Slutpris 
14 021 SEK
Utropspris 
8 000 SEK