Kan inte nå servern

Ryska och grekiska ikoner

Synen på ikonmåleri som konstart har pendlat från att ses som religiös icke-konst till en konstart som kan mäta sig med renässansmåleriet och som kommit att inspirera moderna konstnärer och samlare.

En Ikon är en helig avbildning inom den ortodoxa kyrkan, vanligtvis målad med äggtempera på träpannå, men andra media såsom mosaik, textilier och även skulpturer förekommer. Ikonmålarens ställning är speciell, den skiljer sig från konstnärens framträdande ställning i den västerländska traditionen. Ikonmålaren träder själv tillbaka och arbetar efter bestämda förlagor för att förvalta och föra vidare en tradition och ett budskap.

 
14 föremål