No connection to server

Sven Jonson (1902-1981)

Sven Jonson var en svensk bildkonstnär född i Halmstad. Jonson började sin karriär som yrkesmålare men blev sedermera konstnär. Efter resa till Paris med Esaias Thorén för studier på Academie Scandinave för Otte Sköld tog hans konstnärsbana fart på allvar. Åter i Sverige startade Jonson och Thorén reklamateljé samt utvecklade gruppen ”De unga” med Axel Olson som lärare. Jonson var även med och startade ”Halmstadgruppen” 1929. Tidigt i Jonsons karriär målade han landskap i gula och burna toner för att senare övergå till att måla surrealistiska miljöer i blå toner som representerar hans drömvärldar.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
484. Sven Jonson, Composition.
Hammer price 
400 000 SEK
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
442. Sven Jonson, "Nattligt skuggspel" (Shadows at night).
Hammer price 
24 000 SEK
Estimate
8 000 - 10 000 SEK
425. Sven Jonson, "Vesper".
Hammer price 
26 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
389. Sven Jonson, "Vertikal komposition".
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
424. Sven Jonson, Figurkomposition.
Hammer price 
18 000 SEK
Estimate
15 000 - 18 000 SEK
378. Sven Jonson, "No. 8".
Hammer price 
420 000 SEK
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
453. Sven Jonson, "Svarta figurer".
Hammer price 
980 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>