Kan inte nå servern

Ingegerd Möller – Markens, miljöns och materiens uttolkare, del II

Bukowskis är stolta över att presentera denna tema-auktion tillsammans med Konstakademien där pengarna går till Olof Norells och Ingegerd Möllers Minnesfond, med årlig utdelning för konstnärer ”med lång och förtjänstfull bana bakom sig”. 1967 valdes Ingegerd in som ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna, vilken hon sedermera kom att utse till universell testamentstagare. Hennes sista vilja var att hennes försålda kvarlåtenskap, däri hennes egna verk och konstsamling, skulle skapa en stipendiefond för konstnärer.
Ingegerd Möller (1928–2018) växte upp i Vålådalen i den jämtländska fjällvärlden och visade tidigt ett stort intresse för naturen. I sina gestaltningar kom hon att återskapa naturen genom att skildra det hon såg, kände och upplevde, istället för att söka avbilda den mer naturtroget.
"Under min barndom började turisterna komma till fjällgårdarna. Vi kallade dem ”luftgäster” för de talade så mycket om den stärkande luften. De såg ut över vidderna, fulla av hänförelse, och jag hörde ständigt samma uppfordrande utgjutelser om vilka vackra utsikter som omgav oss."
Till skillnad från ”luftgästerna” studerade konstnären marken; mossor, myrmarker, slån och tuvor. Med omsorg och nära vetenskaplig blick återgav hon sina detaljstudier av lågt växande vegetation i akvarell, olja, collage, virkning och vävar. Hon studerade vid Grünewalds målarskola, vid Kunstakademiet, Köpenhamn och för Lennart Rodhe och Pierre Olofsson vid Académie Libre, Stockholm. Men det var också genom sina många resor som Ingegerd Möller fick sin konstnärliga värld i färg och form, både inom och utom Sverige; Marocko, Mexiko, Kenya, Ryssland, Nepal, Lofoten liksom Bohuslän och Lappland var några resmål.
1986 flyttade Ingegerd Möller till en äldre skolbyggnad i Noor nära Vätö i Norrtälje kommun och konstnärskapet tar en annan riktning. Hon lyfter blicken från marken och låter människor stiga in i ett slags psykologiska landskap. Ingegerd Möller var en konstnär som ville nå ut med sin konst till en bredare allmänhet. Det vittnar hennes mångskiftande utställningar, böcker och grafiska verk om. Genom denna utställning och auktion kommer hennes verk åter att bli tillgängliga och kan nå nya grupper som upptäcker, eller återupptäcker, ett skiftande konstnärskap som tog in världen som inspirationsfält.
 
41 föremål