Kan inte nå servern
448
1134360

Anders Zorn

(Sverige, 1860-1920)
Utropspris
7 000 000 - 10 000 000 SEK
640 000 - 915 000 EUR
678 000 - 968 000 USD
Klubbat pris
6 900 000 SEK
Köpinformation
Anders Zorn
(Sverige, 1860-1920)

"En Eva"

Signerad Zorn och daterad 1902. Olja på duk 127 x 78,5 cm.

Proveniens

Inköpt av bruksägare Arend N. Versteegh (-1931), Härnösand; i arv inom familjen; Nordén Auktioner, Stockholm, auktion nr 29, 19 november 1998, kat nr 203; privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 565, "Höstens Klassiska", 6-9 december 2011, kat nr 57; privat samling.

Utställningar

Kunst-Verein Bremen (årtal okänt); Budapest, 1903, kat nr 90 (under titeln "Eva Nach dem Bade"); Kunst-Salon Ernst Arnold, Dresden, "Sonderausstellung (72)", 1904; "Gammalt och Nytt", Uppsala, 1906; Baltiska utställningen, Malmö, 15 maj - 4 oktober 1914, kat nr 125; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Invigningsutställning. Larsson-Liljefors-Zorn", mars - april 1916, kat nr 121; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Anders Zorn. Minnesutställning", 1 mars - 6 april 1924, kat nr 45.

Litteratur

Ernst Malmberg, "Larsson-Liljefors-Zorn", 1919, avbildad på väggfält från Liljevalchs utställning 1916, sid 117, omnämnd sid 108; Tor Hedberg, "Anders Zorn 1860-1920", SAK, 1923, omnämnd sid 58-60 samt avbildad som Bild 42 (under titeln "Naken kvinna i barrskog"), sid 62 (felaktigt angiven ägare under bild); Gerda Boëthius, "ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören", 1949, omnämnd sid 422-423, avbildad helsida, Fig. 230 (som utförd 1901-02) samt upptagen i förteckningen under år 1901, sid 550; Gerda Boëthius, "Zorn. Människan och konstnären", 1960, omnämnd sid 178; Anders Zorn, "Självbiografiska anteckningar" (utgivna av Birgitta Sandström), 2004, avbildad helsida i färg, sid 260.

Övrig information

I ”En Eva” har Anders Zorn på sitt mästerliga sätt avbildat modellen mot en fond av svensk natur under annalkande höst. Hösten finns på ett mystiskt sätt i det ännu gröna lövverket, men Eva är evigt ung. Zorn har främst varit fängslad av de rent måleriska problemen, men hans tankar har även kretsat kring det eviga temat höst och vår. Det var likt hans poetiska känsla att fängslas av kontrasterna mellan det evigt ungas symbol, den sublimt jungfruliga flickan i lunden, och den annalkande hösten. Intressant i sammanhanget är också att Gerda Boëthius i sin biografi omnämner en studie, med likartat motiv, vilken av konstnären lär ha givits titeln ”Höst och vår”.

”En Eva” betraktades av Boëthius som ett av Zorns huvudverk från den aktuella perioden och hon ägnar konstverket en fyllig beskrivning i sitt omfångsrika verk om konstnären:

”På hösten 1902 tog han åter upp temat naket i grönska och hade som vanligt sin ’ateljé’ på Prästholmen mellan Hemulån och Dalälven i den vackra vildmarken utanför Morastrands köping. Ända sedan 1890-talets början hade han målat där, och många av hans redan då över allt kända tavlor hade inspirerats av dess grönska, som skiftade i en mångfald mjuka toner. Effekten av gulröd sandbotten och höstlöv började inspirera honom denna höst, och han sökte samla de rika koloristiska upplevelserna i en komposition.

’En Eva’ sprang nu fram som den fullkomnade frukten av åratals mödor. Den hade föregåtts av ’Under en tall’, ’Naken modell i lövskog’ och ’Flickan i skogen’ året därförut. Trots att dessa äro starka saker kände Zorn sig dock icke färdig med motivet. Han fortsatte arbetet hösten 1902 ända till dess kylan blev för stark och det inte längre hjälpte att låta modellen stå i galoscher. Då var emellertid ’En Eva’ färdig. På ett mästerligt sätt har han där fångat den tidiga höststämningen utan att måla gula löv och fått fram den tunna kyliga luften, som sveper mellan stammarna i den glesnade hagen. Zornmuseet har en skiss, där problemen lösts. Han nådde i ’En Eva’ fram till bättre balans mellan trädstammarnas ornamentala arkitektur och de måleriska värdena än i tidigare försök. Som vanligt i sina huvudverk hade Zorn lyckats att ställa upp invecklade problemkomplex. Grönskan är uppbygd på svart, gult och vitt med en smula blått för att få fram de insmickrande gröna toner, som i rikt mått finnas i Prästholmens vegetation. Han tog väl vara på trädstammarnas dekorativa effekter utan att stilisera konturerna eller överdriva. På sitt speciella sätt lyckas han tvinga fram det som fanns av monumentalt och dekorativt väsen i stammar och grenar utan att göra dem ornamentala”.

En mindre (52,8 x 33,9 cm), osignerad och odaterad skiss till ”En Eva” tillhör Zornsamlingarna i Mora.

Konstnär

Anders Zorn föddes i Mora 1860. Redan vid unga år förstod man att han hade konstnärliga anlag, 1875 reste han därav till Stockholm och började som elev vid dåvarande Slöjdskolan (nu Tekniska högskolan) i Stockholm och inom kort började han på Konstakademin. Från början tänkte han bli skulptör, men inom kort tog akvarellmåleriet över, det medium som skulle bli hans ända fram till 1887. På elevutställningen 1880 fick Zorn sitt genombrott med akvarellen "I sorg". Följande år vinner Zorn också internationellt rykte som porträttmålare. Hans akvarellmåleri når snart sin absoluta höjdpunkt, hans mest kända verk från perioden är Vårt dagliga bröd från 1886. Kort därefter övergår Zorn till oljemåleri, vilket sker med omedelbar framgång. Huvudsakligen vilade hans rykte på hans porträttkonst och han kom att avporträttera många storheter, till och med presidenter, exempelvis avporträtterades Theodore Roosevelt i en etsning. Just hans etsningar kom i hög grad att bidra till hans framgång. I slutet av 1880-talet började Zorn att arbeta i den genre som alltmer skulle komma att bli hans kännetecken, nakenhet i det fria. Vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan hade länge intresserat honom och nu komplicerades motivet genom att placera en modell vid eller i vattnet, i syfte att skildra en syntes mellan natur och människa. 1896 flyttade makarna Zorn hem till Sverige och Zorngården i Mora, som medförde ett ökat intresse för hembygden, vilket kom att speglas i hans kommande måleri. Av konstnärens scener från Moratrakten, dess allmoge och urgamla traditioner var "Midsommardansen", idag vid Nationalmuseum, den målning som Zorn själv värderade högst.

Läs mer