Kan inte nå servern

Guldmynt från Öst till väst

Bukowskis har fått förtroendet att från en privat samling sälja en liten samling guldmynt. Här ryms så väl dollar- som rubelmynt liksom två 1-dukatmynt från Österrike-Ungern liksom ett 10-marksmynt från Freie und Hansastadt Hamburg. Samtliga mynt är från 1800-talets senare hälft eller 1900-talets första hälft.