Kan inte nå servern

Robert Jacobsen, akvareller och gouacher F426

Konstnären Robert Jacobsen är mest känd för sina skulpturer i stål, trä och sten. Han var dock en mycket mångsidig konstnär som genom i sitt konstnärskap arbetade med flera olika tekniker, inklusive en omfattande produktion av arbeten på papper så som grafiska blad, teckningar, akvareller och gouacher. Bukowskis har fått i uppdrag att sälja åtta abstrakta konstverk, representativa för hans produktion från åren 1977-1987.

Robert Jacobsen saknade formell konstnärlig utbildning och lärde sig själv att måla och skulptera. Även om han aldrig var en officiell medlem i COBRA-gruppen, blev Jacobsen starkt inspirerad av deras arbetsmetoder och kom under en tid att bli förknippad med gruppen. Jacobsen drogs särskilt till de abstrakta konstströmningarna som växte fram under 1940-talet. I slutet av decenniet flyttade han till Paris för att bli en del av den konstnärliga kretsen kring den inflytelserika galleristen Denise René. Detta sammanhang gav Jacobsen möjlighet att få sina verk exponerade och bli uppskattade internationellt. Han gjorde även akademisk karriär och tjänstgjorde som professor vid Akademie de bildenden Künste i München samt vid Det Kongelige Danske Kunstakademin i Köpenhamn. Verk av Jacobsen finns representerade på prestigefyllda platser och museer, inklusive Centre Pompidou, Musée Rodin i Paris, Moderna Museet i Stockholm, Stedelijk Museum i Amsterdam och Carnegie Institute i Pittsburgh, USA. Hans verk kan även ses på många platser och museer i Danmark.