1264219
Fischer & Burman, 'Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, Stockholm 1756
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756.
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756.
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756.
Fischer & burman, 'prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader...', 24 planscher, stockholm 1756.

Abraham Fischer (utg) & Gerhard von Burman, 'Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne, som i fordna tider hafva til större delen varit befästade med vallar, vattugrafvar och vind-bryggor, och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman men nu til det almännas tjenst, förnyade och med kongl: maij:ts allernådigste privilegio på trycket utgifne år 1756 af Abraham Fischer. ...'. Saknar titelblad samt pl nr 25. 'Tössebro'. Plansch 24 med reva och pappersförlust. Blad ca 39 x 51 cm, plåt ca 20 x 34 cm. I samtida mapp.

Åldersrelaterat slitage. Fläckar. Smärre skador. Smärre veck. Nötta kanter. Revor. Ej komplett, se beskrivning.

Följerätt: Nej
Placering:
Proveniens

Enligt uppgift från Vittskövle / Widtskövle slott och familjen Barnekows tid där. Därefter arv i familjen.

Övrigt

Enligt vissa källor var verket tänkt som ett slags supplement till Dahlbergs Suecia där Skåne inte bereddes plats. Planscherna graverades av Bergquist och Geringius. Bl a avbildas Marsvinsholm, Andrarums alunbruk, Flyinge, Öfskloster, Jordberga, Wanås, Glimminge, Bosiökloster, Bårreby, Svaneholm och Kraperup

Köpinformation
Kontakt
Jan Ahlklo
Malmö
Jan Ahlklo
Värderingsman
+46 (0)767 66 16 46

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: Mån - Fre 9-17
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: Mån - Fre 9 - 13
+358-9-668 91 10

Skicka ett meddelande
Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
4 000 SEK
Auktionen är avslutad.