Kain Tapper – Skulpturkonstens pionjär

(Bild: Juha Laitalainen 1998).

Bukowskis har glädjen att presentera flera exceptionella konstverk av Kain Tapper. De sex verk som är med i auktionen Modern Masters, från småskaliga akvareller till en monumental relief, representerar Kain Tappers produktion på ett mångsidigt sätt.

Fastän konstnären med lätthet behärskade olika material, stod trä vid sidan om sten honom närmast. Tappers handlag tar sig uttryck i träreliefernas yta som är mjuk men samtidigt grov, och ytan inbjuder åskådaren rentav till att känna på verkens ytstruktur. Det här var egentligen också konstnärens tanke. I Tappers själsliga landskap var känslan av träets yta i händerna en viktig del av att uppleva verken och av att leva med dem. För mer information, kontakta vår konst specialist Laura Pohjola.

Auktion: 14 november, start kl. 14. Mastgatan 4-6, 00160 Helsingfors.
Kontaktuppgifter: Laura Pohjola, laura.pohjola@bukowskis.com, 0400 46 45 76

Såhär deltar du i auktionen >