Kan inte nå servern

Ny säsong – Nya höjdpunkter: Jun Kaneko

Säljs på Nordic Design Sale 9–25 april


Arabias keramikavdelning intresserade inte bara finländska toppdesigners på 1980-talet utan även utländska keramiker. De gav det finländska konstfältet nya impulser och höjde konstkeramikens anseende. En av dem var Jun Kaneko (f. 1942) från Japan som arbetade på Arabia som gästande konstnär år 1987.


Kaneko studerade ursprungligen bildkonst. På 1960-talet flyttade han till USA för att fortsätta sina studier vid Chouinards konstinstitut. Det var även där han blev intresserad av keramik. Efter studierna undervisade Kaneko i flera ledande amerikanska konstskolor. Hans studieår i USA inföll under en tid då den moderna amerikanska keramikrörelsen höll på att ta form.


Som konstnär har Kaneko alltid gått sin egen väg och varit hängiven keramiken som material. Under sin över fyrtioåriga karriär har han kombinerat sitt japanska kulturarv och sin bakgrund som bildkonstnär med den västerländska moderna keramikkonsten. När han började som keramikkonstnär använde han keramik likt ett tyg för sina målningar. Enligt konstnären själv skulle det vara svårt för honom att lämna ytorna på skulpturerna bara. Han upplever ett behov av att måla ytorna, kanske på grund av sin bakgrund som bildkonstnär. Respekten för materialet är centralt i Kanekos verk. Han låter i stor utsträckning materialet bestämma storleken på verket. En av Kanekos populäraste skulpturformer är ett stort ovalt fat som fungerar som botten för en rytmisk lek av olika trådlika former.


Jun Kaneko har arbetat i flera experimentella keramikstudior runt om i världen. År 1986, strax före sitt besök i Finland, grundade han sin nuvarande studio i Omaha i Nebraska. Där arbetar han än i dag med att undersöka materialens och färgernas möjligheter. Kanekos verk ingår i över 70 museisamlingar världen över, och bl.a. kungliga konsthögskolan i London och universitetet i Nebraska har tilldelat honom hederstiteln hedersdoktor.Läs mer om Nordic Design Sale

Säljs på Nordic Design Sale: Jun Kaneko, dekorationsfat, stengods, signerad Kaneko Arabia. Utropspris: 5 000 - 7 000 EUR.Läs mer om Nordic Design Sale


Bli en del av en fantastisk auktion. För värdering och rådgivning kontakta specialist


Anna Rosenius
Helsingfors
Anna Rosenius
Ansvarig specialist finländsk design
+358 (0)40 1284 977
Nan Jarjis
Helsingfors
Nan Jarjis
Specialist silver och design
+358 (0)50 340 5492
Johan Wulff
Helsingfors
Johan Wulff
Chefsspecialist Konst
+358 (0)50 410 1377
Laura Pohjola
Helsingfors
Laura Pohjola
Ansvarig specialist finländsk modern konst och samtidskonst
+358 (0)50 428 2146
Frida Nyman
Helsingfors
Frida Nyman
Guldsmed, värderare smycken (Finland)
+358 (0)50 407 9406