Japanese Woodcuts E237

JAPANSKA TRÄSNITT FRÅN EN SVENSK PRIVATSAMLING
Välkommen till en vacker samling japanska träsnitt med ursprung från slutet av 1700-talet och framåt. Den japanska träsnittskonsten har en historia sedan 700-talet och kom till Japan från Kina. Under denna period framställdes främst religiösa bilder och texter i buddhistiska tempel och kloster. Ett årtusende senare under Edoperioden på 1600-talet utvecklades träsnitt till att bli världsliga och kom då att utges av kommersiella förläggare. Från slutet av 1600-talet till sent 1800-tal nådde träsnittskonsten sin topp och så småningom kom distriktet Kamigata i Edo att dominera i utgivningen.

De japanska träsnitten tillverkades oftast med ett vattenbaserat bläck vilket tog avstamp från de europeiska som främst gjordes i olja. Tekniken med vattenbaserat bläck möjliggjorde att de kraftfulla livliga färgerna framstod tydligare, vilket har varit en dragningskraft för samlare då som nu. I Europa hämtade framstående konstnärer inspiration från de japanska träsnitten – i synnerhet Vincent Van Gogh och Carl Larsson som fascinerades av de samtida träsnitten som tillverkades under slutet av 1800-talet. I samlingen finns ni böcker, blad och träsnitt som samtliga karaktäriseras av graciösa motiv med utsökta detaljer.

Visar alla 33 föremål som matchar din sökning.