Grafik

Avdelningen grafik omfattar verk på papper i de flesta olika trycktekniker från närmare fem århundraden. Här möter vi stora internationellt kända namn men till något mer modesta priser. Inom kategorin finns äldre grafiska metoder som litografier, träsnitt, etsningar och mer moderna tekniker som t.ex. serigrafier.

 
LAGE LINDELL, lithographs, 2, signed 77/100.
Current bid 
1 800 SEK
Estimate 
2 500 SEK
OLLE BONNIÉR, lithograph in colours, signed 129/220.
Current bid 
1 100 SEK
Estimate 
2 500 SEK
LENNART JIRLOW, lithograph in colours, signed V/L.
Current bid 
1 800 SEK
Estimate 
5 000 SEK
TOM OF FINLAND, five magazines.
Current bid 
3 750 SEK
Estimate 
3 000 SEK
LARS JONSSON, lithograph, signed 54/350.
Current bid 
500 SEK
Estimate 
2 500 SEK
PETER DAHL, litograph in colours, signed.
Current bid 
1 000 SEK
Estimate 
3 000 SEK
JUHANI PALMU, terragraph, signed.
Current bid 
200 EUR
Estimate 
250 EUR
MAX PAPART, etching, signed.
Current bid 
3 000 SEK
Estimate 
4 000 SEK
PETER DAHL, lithograph in colours, signed EA.
Current bid 
1 900 SEK
Estimate 
2 500 SEK
YRJÖ EDELMANN, lithograph in colours, signed HC 34/50.
Current bid 
2 400 SEK
Estimate 
3 000 SEK
MADELEINE PYK, colour lithograph, signed.
Current bid 
2 200 SEK
Estimate 
2 500 SEK
MARIA MIESENBERGER, litograph, signed and dated -99.
Current bid 
1 000 SEK
Estimate 
5 000 SEK
WALASSE TING, lithograph in colours, signed 27/200.
Current bid 
1 500 SEK
Estimate 
3 000 SEK
MAP/ENGRAVING, by Seger Tilemans 17/18th Century.
Current bid 
1 800 SEK
Estimate 
3 000 SEK
A PRINT by LENNART JIRLOW,
Current bid 
1 500 SEK
Estimate 
3 000 SEK
FERNANDEZ ARMAN,
Current bid 
1 200 SEK
Estimate 
4 000 SEK
OLLE BAERTLING, silkscreen, 1964-68, signed, 52/300.
Current bid 
6 401 SEK
Estimate 
8 000 SEK
OLLE BAERTLING, silk screen 1950-68, signed 52/300.
Current bid 
1 500 SEK
Estimate 
5 000 SEK
STEN EKLUND, hand colored etching, signed.
Current bid 
4 000 SEK
Estimate 
10 000 SEK