Hans Erik Börjeson Online E255

Sedan Henryk Bukowski startade sitt auktionshus 1870 har många legendariska samlingar gått under klubban. En av de första var försäljningen av Karl XV:s samling 1873. Denna följdes av storsamlaren Christian Hammers spektakulära samling ur vilken grevinnan Wilhelmina von Hallwyl köpte delar. I modern tid kan nämnas Ingmar Bergmans kvarlåtenskap, The Marabou Collection och Astra–samlingen. Nu kommer även Hans Erik Börjesons extraordinära samling att ansluta sig till dessa försäljningar. För Hans Erik Börjeson har möten alltid varit viktiga, såväl med människor som med konsten. Bland annat lärde han känna Picasso och Chagall, som han också köpte konstverk av. På så sätt har verken i Börjesons samling alla en personlig historia. Nu går delar av han fantastiska samling på denna onlineauktion. Verken kommer att hamna i nya hem och samlingar och på så sätt leva vidare i andra sammanhang. Om du är en lycklig köpare av något av dessa föremål, se till att föra historien vidare till kommande generationer!

Visar alla 56 föremål som matchar din sökning.