No connection to server

Provenance Important Winter Sale 621

Provenance Catalogue Number
Alexander Baron Seton 847
Anders von Wahrendorff (1759-1848) 417
Arfwedsonska samlingarna på Hedensö 416
Augusta Elisabeth Maria Mörner af Morlanda (1871 - 1938) 72
Bengt Johansson (Direktör, silversamlare) 257
Bengt Olsson (BOS) 1825-98 och Anna Månsdotter (AMD) 1827-1906 29
Britt Ekland 994, 1099
C. Henning 668
C.O. Lillienberg (Direktör), Varberg 584
Carl (Professor) och fru Cecilia Benedicks; Brita Hebbe (redaktör och författare) 418, 419, 420, 421
Carl Diedric Ehrenpreus 798
Carl Gustaf Tessins samling, Åkerö slott 469
Carl Robert Lamms (Ingenjör) samling, Näsby slott 526
Carl von Linné (1707 – 1778) enligt tradition 28
Carl-Anders Carlsson (Doktor) (i gåva av konstnären) 528
Carl-Eduoard Grumme (Borgarrådet), ägare av Grummebolagen, Stockholm 555
Carl-Eric Björkegrens samling 179, 587
Charles Deerings (1852-1927, amerikansk affärsman, konstsamlare och filantrop) samlingar 422, 423
Christoffer Eichhorns samling 623
Clärenore Stinnes Collection 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 723
Cornelis Pronk (1691–1759) 805
Djus Nils Jönsson, född 1863 9/2. 143
Earl of Bonham of Essex 802
Ebba Charlotta Bielke (1828-1911) 53
Einar Jolin (1890-1976) 741
Einar Waern (1881-1968), förstearkivarie vid Riksarkivet 1921-46 149
Elisabeth von Felt 227, 228
Emil Standertsköld 220
Erik Holmberg (Bankdirektör) 736, 738
Erik Nordstrom Collection 896, 940
Erik Palmstierna (Friherren, diplomaten, ministern m.m.), nära vän till konstnären och fru, fick skulpturen i gåva 1953 499
Familjen af Wirsén 852
Familjen Nobel 1049
Familjen Reutersvärd 622
Familjen Tham 801
Familjen von Essen, Kavlås slot 979
Fredrik VIII (1843-1912) av Danmark 67
Fritze Krag Juel Vind Frijs, Frijsenborg Slott, Danmark 155
Fröken A. Sundberg (förvärvad av konstnären i Österås år 1921) 482
Galerie Charles Sedelmeyer (1837–1925), Paris. Jacob Schröfl (-1921), Vienna 547
Georg Kleis, Köpenhamn 581
Georg och Marianne Rudnells samling 917, 958, 871
Gunnar Fogelmarck (Dir.), Stockholm 560
Gustaf "Frippe" Fredrikson (1832-1921) 213
Gustaf af Klint (1858−1927) (Konteramiral) 49, 64
Gösta Stenman (Hovintendent) (1888-1947, förvärvad direkt av konstnären) 631
Hans Börjessons samling 889
Helga Olsons samlingar, Karlstad 439
Helle Krag Juel Vind Frijs, Frijsenborg Slott, Danmark 156
Hilda Keiller ( [1839-1927], née Falck, gift med industri- och affärsmannen James Keiller [1836-1918], direktör vid Göteborgs Mekaniska Verkstad 609
Hiram Edward Manville och Henrietta Estelle Romaine; därefter Estelle Manville (1904-84) och Folke Bernadotte (1895-1948) 157, 158
Hugo Rehbinders samling 412
J. Berggren (Läroverksadjunkt); jägmästare David Hultmarks samlingar, Saltsjöbaden 491
J.E. Safra Collection 427, 463, 481, 529, 604, 607
Jack Levinovitz samling 613
Jetten Trolle-Bonde f. Falkenberg af Bålby (1883-1932) 1121
Johan Gabriel Stenbocks (1640-1705) samling (Sannolikt) 579
Johan Åkerlunds (konstnär) (1856-1902) samlingar (i gåva direkt av Bruno Liljefors); därefter i arv 465
John (provinsialläkare) och fru Siri Forssmans samlingar, Sundsvall 541
Julius Krag-Juel-Vind-Frijs (Hovstallmästare) (i testamentarisk gåva av prinsessan Marie av Danmark, 1909) 445
Jöran Rooth (Medicinalrådet) 40
Karl Erik Schlyter Collection 751
Karolina Widerström (1856-1949), Sveriges första kvinnliga läkare 1038
King Joao VI (Emperor of Brazil) 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830
Klas och Olga Fåhraeus (née Björkegren) (Möjligtvis) 634
Konstnärens syster (Astrid Kjellberg-Juel) 443
Kōryōshū Yoshishige 742
Kristina Nilsson (1843-1921), operasångerska 34
Kronprins Karl XIV Johan (kronprins 1810-1818) 19
L. Ribbings (Professor) samling 413
Lennart Utterström 749
Leo Karlge (i gåva på 50-årsdagen år 1945 från General Motors Nordiska A.-B.) 530
Ljungbergs (generalkonsul) samling 518
Malte Axelson Lindahl 1871-1959 229
Maria Berndt-Larsson (Läkare) (1895-1973) 722
Marie Louise Klason (née Hill, konstnärens syster) (Professorska) 409
Miss Elizabeth Howard Bartol (1842-1927) 619
Märtha and Gustaf Ågren 714, 715
N. Hammarström (Fabrikör); Mr. and Mrs. Arthur G. Altschul Collection, privat samling 589
N. J. Oppenheimer 744
N. von Dardels (häradshövding) samling 415
Niels Krag-Juel-Vind-Frijs (1910-1959) 734
Nils Gustaf von Heidenstam's (Captain) collection 893, 894
Nils Nilsson Skum 239
Nils Otteström (Kamrer) 408
Olof Fredrik Wilhelm Helleday (Apotekare) samt dennes hustru Sofia Wilhelmin Olivenbaum 391
Oskar Karl August Bernadotte (1859-1953), son till Oskar II och Sofia av Nassau 570
Otto och Beda Löfbergs (överläkare och fru) samlingar, Malmö 478
Ove Stenbeck Collection 890
Paul Butler (1892-1981) 803, 838, 853
Peterhof Palace. St. Petersburg, Russia 362
Prince Oscar 783
AR. Meyer von Achnebach (Ambassador), German Ataché in Beijing 1911-13 698
Raoul Wallenberg, Guy von Dardel 629
Rolf Schmitz Collection 845, 892, 760
S. Ribbings samling, Lund 471, 602
Sara Fredrika Lönnrot (f. Hjorth) 1
Schollin-Borg (Kapten) 182
Seung-bog Cho (Professor emeritus) 718
Simon Bengtssons (Fil.lic.) (1904-1991) samlingar, Lund (förmodligen en gåva av Hedda Hill, konstnärens syster) 616
Sir C. Teichmen, Honingham Hall 878
Sten Westerbergs samlingar på Beatelund 114
Stenbeck Collection 732
Sturefors, Bielke 150
Sven Johnsson (AB Jonax) 696
Sven (1900-1957) and Margareta (Greta) Nilsson (1902-1999) 675
The Avalon Collection, Anthony Hail and Charles Posey 640
The Avalon Collection, Geoffrey Waters 651
The Avalon Collection 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656
Ursprungligen i konstnären August Hagborgs samlingar (i lysningspresent från Carl Larsson) 490
Ursprungligen i modellens ägo, La Fleche, Sarthe, Frankrike, därefter i arv inom familjen till 1930-talet 517
Wilhelm Montelius (1852-1918) Collection 956
von Celsing, Fjellskefte, Södermanland 43, 44, 45
von Liewen/de Geer af Leufsta/von Essen, Wijks slott 25
Yozo Nomura (1870 - 1965) 739
Zarah Leander (1907-1983) 568