Important Winter Sale 613

Slutpriser

Nr.FöremålKlubbat pris
1SKRIVSKÅP, av Johan Hugo Fürloh (mästare i Stockholm 1724-1745), senbarock.48 000 SEK
2SKÅP, stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft, rokoko.40 000 SEK
3KABINETTSKÅP, barock, 1600-talets slut.24 000 SEK
4HÖRNSKÅP, ett par, av Léonard Boudin (1735-1804), mästare i Paris 1761, Louis XV, 1700-talets andra hälft.80 000 SEK
5SKRIVBORD, Fredrik I:s tid, senbarock, 1720-50.70 000 SEK
6SKRIVBORD, sk Bureau Mazarin, Frankrike omkring år 1700, barock, kretsen av Nicolas Sageot (1666-1731).175 000 SEK
7SKRIVBORD med UPPSATS, stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft, rokoko.30 000 SEK
8SEKRETÄR, tillskriven Jonas Hultsten (mästare i Stockholm 1773-1794), gustaviansk.32 000 SEK
9KUNGLIGT BORD, tillhört Lovisa Ulrika (drottning av Sverige 1751–1771), rokoko, 1700-talets mitt.140 000 SEK
10KONSOLBORD, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.30 000 SEK
11KONSOLBORD, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.95 000 SEK
12KONSOLBORD, stockholmsarbete, 1700-talets slut, gustavianskt.55 000 SEK
13KONSOLBORD, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.20 000 SEK
14KONSOLBORD, stockholmsarbete, 1700-talets slut, gustavianskt.34 000 SEK
15KONSOLBORD, sengustavianskt, 1800-talets början.34 000 SEK
16KONSOLBORD, sengustavianskt, omkring år 1800.32 000 SEK
17KONSOLBORD, sengustavianskt, 1800-talets början.20 000 SEK
18KONSOLBORD, sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.50 000 SEK
19KONSOLBORD, svensk empire, 1820/30-tal.25 000 SEK
20KONSOLBORD, nyrokoko, 1800-talets andra hälft.28 000 SEK
21HÖRNBORD, sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.16 000 SEK
22SPELBORD, av Jacob Sjölin (mästare i Köping och Kungsör 1767-1785), rokoko.22 000 SEK
23KLAFFBORD, ett par, av Gottlieb Iwersson 1803, sengustavianska.32 000 SEK
24BORD, sengustavianskt stockholmsarbete i Gottlieb Iwersson art, 1700-talets slut.37 000 SEK
25BORD, sengustavianskt, 1700-talets slut.17 000 SEK
26BORD, sengustavianskt, 1700-talets slut.26 000 SEK
27BORD, av Fredrik August Eckstein (mästare i Stockholm 1794-1814), sengustavianskt.20 000 SEK
28BORD, tillskrivet Lars Qvarnberg (mästare i Stockholm 1801-1813), sengustavianskt, tidigt 1800-tal.Återrop
29DAMARBETSBORD, av Georg Haupt (mästare i Stockholm 1770-1784), ej signerat, gustavianskt, 1770-talets andra hälft.2 000 000 SEK
30DAMARBETSBORD, i Anders Lundelius art (mästare i Stockholm 1778-1823), gustavianskt.Återrop
31DAMARBETSBORD, i Anders Lundelius art (mästare i Stockholm 1778-1823), gustavianskt, 1700-talets slut.Återrop
32TOILETTEBORD, av Gottlieb Iwersson (mästare i Stockholm 1778-1813), ej signerat, gustavianskt, omkring år 1780.115 000 SEK
33FÄLLBORD, från Nils Asplinds verkstad i Falun (Johan Nils Asplind, verksam i Falun 1783-1820).Återrop
34GUERIDON, sengustaviansk, omkring år 1800.28 000 SEK
35MATSALSBORD, England, 1800-tal.25 000 SEK
36MATSALSBORD, Georg III, 1700-talets slut.42 000 SEK
37MATSALSBORD, England, 1800-tal.Återrop
38BYRÅ, av Christian Linning (mästare i Stockholm 1744-1779), tidig rokoko.Återrop
39BYRÅ, av Johan Hugo Fürloh (mästare i Stockholm 1724-1745), senbarock.20 000 SEK
40BYRÅ, tillskriven Johan Henrik Reimers (mästare i Stockholm 1754-1773), tidig rokoko.100 000 SEK
41BYRÅ, av Jöns Efverberg (mästare i Stockholm 1768-1777), rokoko.115 000 SEK
42BYRÅ, av Jacob Sjölin (mästare i Köping och Kungsör 1767-1785), rokoko.36 000 SEK
43BYRÅ, tillskriven Johan Neijber (mästare i Stockholm 1768-1795), rokoko.30 000 SEK
44JÖNS EFVERBERGS MÄSTERSTYCKE, Stockholm 1775, byrå, gustaviansk.175 000 SEK
45BYRÅ, av Niclas Korp (mästare i Stockholm 1763-1800), ej signerad, gustaviansk, 1700-talets slut.195 000 SEK
46BYRÅ, av Fredrich Iwersson (mästare i Stockholm 1780-1801), ej signerad, gustaviansk, 1700-talets slut.Återrop
47BYRÅ, av Anders Lundelius (mästare i Stockholm 1778-1823), ej signerad, gustaviansk, 1700-talets slut.50 000 SEK
48BYRÅ, av Gustaf Foltiern (mästare i Stockholm 1771-1804), gustaviansk, daterad 1786.Återrop
49BYRÅ, tillskriven Jonas Hultsten (mästare i Stockholm 1773-1794), gustaviansk.80 000 SEK
50BYRÅ, av Lorentz Lundelius (mästare i Köping-Kungsör 1793-1805), sengustaviansk.20 000 SEK
51BYRÅ, av Anders Lundelius 1781 (mästare i Stockholm 1778-1823), gustaviansk.30 000 SEK
52BYRÅ, tillskriven Carl Diedric Fick (mästare i Stockholm 1776-1806 ), sengustaviansk.55 000 SEK
53BYRÅ, av Johan Wilhelm Metzmacher (mästare i Stockholm 1769-1783), sengustaviansk.22 000 SEK
54BYRÅ, Italien, 1700-talets slut.20 000 SEK
55BYRÅ, Italien, 1700-talets slut.Återrop
56SOFFA, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.25 000 SEK
57SOFFA, gustaviansk, 1700-talets slut.27 000 SEK
58DAGBÄDD sk Lit de repos, Frankrike, 1700-talets mitt, Louis XV.44 000 SEK
59BÄNK, av Nils Thorsson (f. 1779, d. 1848), Ingemantorp, Lindome, sengustaviansk.Återrop
60SOFFA, stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft, rokoko.22 000 SEK
61KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft, rokoko.38 000 SEK
62KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft, rokoko.38 000 SEK
63KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft, rokoko.24 000 SEK
64KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft, rokoko.24 000 SEK
65KARMSTOL, stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft, rokoko.10 000 SEK
66KARMSTOLAR, två stycken, Frankrike, 1700-talets mitt, Louis XV.12 000 SEK
67KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1770/80-tal, gustavianska.80 000 SEK
68KARMSTOLAR, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut.Återrop
69KARMSTOLAR, ett par, av Erik Öhrmark (mästare i Stockholm 1777-1814), gustavianska.44 000 SEK
70KARMSTOLAR, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut.Återrop
71KARMSTOLAR, ett par snarlika, gustavianska, 1700-talets slut.26 000 SEK
72KARMSTOLAR, ett par, gustavianska, 1700-talets slut.26 000 SEK
73KARMSTOLAR, ett par, av Lars Söderholm (mästare i Stockholm 1789-1794), gustavianska.20 000 SEK
74KARMSTOLAR, ett par, av Lars Söderholm (mästare i Stockholm 1789-1794).20 000 SEK
75KARMSTOLAR, ett par, av Johan Erik Höglander, (mästare i Stockholm 1777), gustavianska.37 000 SEK
76KARMSTOLAR, ett par, av Melchior Lundberg d.ä. (mästare i Stockholm 1775-1812), gustavianska.30 000 SEK
77KARMSTOLAR, ett par, av Lars Söderholm (mästare i Stockholm 1789-1794), gustavianska.36 000 SEK
78KARMSTOLAR, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut.24 000 SEK
79KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1700-talets slut, gustavianska.20 000 SEK
80KARMSTOLAR, ett par, av Ephraim Ståhl (mästare i Stockholm 1794-1820), sengustavianska.150 000 SEK
81KARMSTOLAR, ett par, av Ephraim Ståhl (mästare i Stockholm 1794-1820), sengustavianska.120 000 SEK
82KARMSTOLAR, ett par, sengustavianska, omkring år 1800.18 000 SEK
83KARMSTOLAR, ett par, sengustavianska stockholmsarbeten, 1800-talets början.42 000 SEK
84KARMSTOLAR, ett par, av Anders Hellman d.y. (stolmakare i Stockholm 1793-1825), sengustavianska.10 000 SEK
85KARMSTOL, troligen Burchardt Prechts verkstad (verksam i Stockholm 1674-1738), barock, omkring år 1700.40 000 SEK
86STOLAR, sex stycken, av Anders Hellman dä (mästare i Stockholm 1761-94), rokoko.32 000 SEK
87STOLAR, sex stycken, stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft, rokoko/gustavianska.26 000 SEK
88STOLAR, sex stycken, av Joseph Ruste (mästare i Stockholm 1772-1792), gustavianska.28 000 SEK
89STOLAR, tolv stycken, sengustavianska, 1700-talets slut.65 000 SEK
90STOLAR, ett par, av Johan Lindgren (mästare i Stockholm 1770-1800), gustavianska.22 000 SEK
91TABURETTER, ett par, av Carl Fredrik Flodin (mästare i Stockholm 1776-95), gustavianska.12 000 SEK
92TABURETTER, ett par, av Melchior Lundberg (mästare i Stockholm 1775-1812), sengustavianska.18 000 SEK
93TABURETTER, ett par, gustavianska, 1700-talets slut.14 000 SEK
94SPEGEL, svensk barock, tidigt 1700-tal.22 000 SEK
95SPEGEL, barock, omkring år 1700.Återrop
96SPEGEL, svensk barock, 1600-talets slut.24 000 SEK
97SPEGEL, stockholmsarbete, rokoko, 1700-talets mitt.85 000 SEK
98SPEGEL, stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft, rokoko.16 000 SEK
99SPEGEL, av Johan Åkerblad 1778 (mästare i Stockholm 1758-1799), rokoko.28 000 SEK
100SPEGEL, av Johan Åkerblad (mästare i Stockholm 1758-1799), transition rokoko/gustaviansk.Återrop